foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

logo2fzsplogo2

banerZSP

 

 

 

 

 

ZSP w Zawadzkiem? ZSP to:

                 Z- zadowolenie

                     S – skuteczność

                            P - pasja

Oto atuty naszej szkoły:

absolwenci1. Dbamy o dobre przygotowanie uczniów do matury i egzaminów zawodowych. W szkole regularnie odbywają się bezpłatne konsultacje dla maturzystów oraz zajęcia przygotowujące uczniów techników do egzaminów zawodowych. Wyniki osiągane przez naszych uczniów są jednymi z lepszych w OKE Wrocław. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku szkolnym zdawalność matur w liceum wyniosła 100%, zdawalność egzaminu E.13 w technikum również była na poziomie 100%, a średni wynik części praktycznej egzaminu E.13 to 99,4% (przy średniej wojewódzkiej 88,3%).

 

 

 

pokazy2. Motywujemy uczniów do licznego uczestnictwa w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Są to konkursy historyczne (np. cykliczny konkurs „Historia Bliska” organizowany przez Ośrodek Karta, Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim   i Jego Czasach), biologiczne (np. Konkurs Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia), chemiczne (Opolski Turniej Chemiczny), geologiczne (np. organizowany corocznie przez Państwowy Instytut Geologiczny), matematyczne (np. Mała Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Olimpiada Statystyczna), językowe (np. Olimpiada Języka Niemieckiego, Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo i Niemieckojęzycznych) i inne. Wiele z nich jeszcze trwa, ale co roku możemy szczycić się uczniami, którzy byli laureatami tych konkursów, bądź zajmowali w nich czołowe miejsca. W ubiegłym roku byli to m. in.:   Marcel Świerczok (IV miejsce w kraju w Konkursie Wiedzy o Kazimierzu Wielkim) i Filip Lechowicz (I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Żywności i Żywieniu) oraz nasza drużyna, która zajęła III miejsce w rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy. W bieżącym roku szkolnym sukcesy osiągnęli m.in.: Julia Bartoszek (mistrzyni woj. opolskiego w tenisie stołowym) oraz Artur Spałek (VI miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Historycznej). Udział w konkursach i olimpiadach biorą zarówno uczniowie liceum, jak i technikum oraz szkoły branżowej.

 

 

stypendysci3. Nasi uczniowie są widoczni również na arenie międzynarodowej i krajowej. Od kilku lat uzyskują oni akredytację i uczestniczyli w międzynarodowych obozach historycznych sieci europejskich konkursów „Eustory” (Gruzja, Czechy, Węgry, Polska). Od 2016 roku, dzięki współpracy z Fundacją im. Kazimierza i Zofii Moczarskich, w szkole powstał Młodzieżowy Klub Historyczny, propagujący modę na czytanie książek historycznych. W ramach Klubu nasi uczniowie co roku zapraszani są na warsztaty historyczne w Warszawie (jako przedstawiciele jednej z zaledwie dziesięciu zapraszanych tam szkół w Polsce!)

 

 

 

 

montujemy4. ZSP w Zawadzkiem to świetne miejsce dla wszystkich, którzy lubią realizować się nie tylko na lekcjach. W szkole już szesnasty rok działa młodzieżowy klub „Activa”. Co roku klub organizuje integrację klas pierwszych. Warto zauważyć, że w przygotowanie i przeprowadzenie tej imprezy angażują się nawet alumni klubu. Wolontariusze „Activy” są widoczni nie tylko podczas szkolnych imprez i uroczystości, ale bardzo często pomagają podczas imprez gminnych (Dzień Seniora, festiwal „Kuźnia talentów”, bieg „W pogoni za bobrem”, bieg „Wilczym Tropem”, itp.).  W ubiegłym roku szkolnym brali udział w międzynarodowym projekcie (tym razem w Kaliningradzie) pracując wspólnie z młodymi ludźmi z Rosji, Niemiec i innych rejonów Polski w ramach fundacji „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży”.

 

8marca5. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pań: Doroty Nemś i Gabrieli Mainki - Jałowy. Uczniowie organizują szereg happeningów, cyklicznie organizowane są też takie święta jak Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Mikołajki. Samorząd prowadzi również sprzedaż pieczonych przez uczniów ciast, pozyskując fundusze na swoją działalność. Są też liczne jednorazowe akcje – np. Dzień Bezpiecznego Komputera, Dzień Kredki. Niektóre z akcji przeprowadzanych przez Samorząd Uczniowski są filmowane, wszystkie są fotografowane, a zdjęcia i filmy można zobaczyć na stronie szkoły (zspzawadzkie.wodip.opole.pl).

 

 

 

 

 

pomagamy36. Szkoła jest widoczna również w środowisku lokalnym, podejmując współpracę z samorządem terytorialnym i podległymi mu jednostkami. Dobrym przykładem takiej współpracy jest realizowany przez Agnieszkę Miksę projekt „Starsi i młodsi – razem w zabawie i nauce” (umieszczony na stronach kuratorium Oświaty w Opolu, jako przykład tzw. „Dobrej Praktyki”). W bieżącym roku szkolnym rozpoczęła się już trzynasta edycja tego projektu. Uczniowie ZSP wychodzą na warsztaty plastyczno-techniczne do PSP w Zawadzkiem, w trakcie których pomagają dzieciom z klas 1-3 wykonywać różne ozdoby, kartki świąteczne, czy też zaproszenia. Warto wspomnieć, że nasi tegoroczni wolontariusze pracujący z maluchami z klas 1-3 to… jeszcze kilka lat temu uczniowie podstawówki biorący udział w tych zajęciach, a dziś już uczniowie liceum.

 

niepodlegla7. Co roku uczniowie pod kierunkiem Arkadiusza Barona przygotowują również dla społeczności gminnej obchody ważnych świąt narodowych – Konstytucji 3 Maja  i Święta Odzyskania Niepodległości. Szkoła współpracuje również z Klubem Seniora w Zawadzkiem – organizowane są pokazy filmów i prelekcje dotyczące naszego regionu.

 

 

 

izba8. Od 2001 roku w szkole funkcjonuje Izba Regionalna, która jest udostępniana zwiedzającym i odwiedzającym gminę Zawadzkie. Są tu też organizowane lekcje otwarte dla uczniów innych szkół. Współpracujemy również z Towarzystwem Przyjaciół Lasu przy Nadleśnictwie Zawadzkie, biorąc udział w organizowanych przez TPL imprezach (Święto Drzewa, konkurs „Las w poezji”) oraz pomagając w ich przeprowadzeniu (np. bieg „W pogoni za bobrem”, bieg „Wilczym Tropem”).

 

 

 

 

myonas9. Uczniowie mają możliwość realizowania swoich pasji pozalekcyjnych – historycznych, ekologicznych, geologicznych, matematycznych, literackich, sportowych i wielu, wielu innych. Uczniowie, którzy mają tzw. „lekkie pióro” mogą pisać do gazetki szkolnej „My o Nas”, a pasjonaci matematyki mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności na zajęciach koła matematycznego. Również miłośnicy nauk przyrodniczych i medycyny znajdą coś dla siebie – w szkole działa szkolne koło „Bios” oraz szkolne koło PCK. W ramach koła każdy chętny może ukończyć certyfikowany kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Kursy takie odbywają się co roku w okresie ferii zimowych, a prowadzone są przez kwalifikowanych instruktorów PCK z Opola. Nie zawiodą się również Ci, którzy lubią aktywność fizyczną. Dla nich oferujemy zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. Są one finansowane przez Szkolny Związek Sportowy.

 

las w poezji10. Miłośnicy książek znajdą u nas dobrze wyposażoną bibliotekę. Są w niej nie tylko lektury, ale również powieści kryminalne, romantyczne, z gatunku fantasy, obyczajowe, biografie, liczne książki popularno-naukowe (pomagające poszerzyć swoją wiedzę lub też przygotować się do konkursów i olimpiad) oraz repetytoria dla maturzystów. Warto wspomnieć, że ostatnio biblioteka wzbogaciła się o 546 nowych książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

 

 

 

palmiarnia11. Uczymy się nie tylko na lekcjach w budynku szkolnym! Nauczyciele organizują różnego rodzaju wycieczki dydaktyczne, pozwalające aktywnie spędzić czas, a przy okazji wiele się nauczyć, czy też utrwalić w praktyce zdobyte na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, czy języka polskiego wiadomości. Są więc lekcje szlakiem powstania listopadowego, lekcje w sądzie, na Wydziale Chemii UO, w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach, czy też w teatrze.

 

 

 

integracja212. Od trzech lat pracujemy również z uczniami z zespołem Aspergera i z autyzmem. Uczniowie ci mają prawo do kształcenia w szkole ogólnodostępnej. Kadra nauczycielska w naszej szkole jest przeszkolona i przygotowana do pracy z takimi uczniami. Wiemy jak to robić i dokładamy wszelkich starań, aby uczniowie z zespołem Aspergera i z autyzmem czuli się u nas bezpiecznie i mogli z powodzeniem się uczyć.

 

 

 

 

sport13. W szkole jest sala gimnastyczna z nową nawierzchnią sportową. Kompleks boisk ORLIK, tartanowa bieżnia i szkolna siłownia. Prowadzone są dwie grupy chłopców i dziewcząt zajęć pozalekcyjnych w formie SKS. Uczniowie zdobywają liczne sukcesy sportowe. Ostatnio uczennica naszej szkoły Julia Bartoszek została mistrzynią województwa opolskiego w tenisie stołowym.

 

 

 

 

ZawZaw314. Oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Wiele z nich realizowanych jest w ramach projektów unijnych. Niedawno zakończył się projekt „Wiem więcej – mogę więcej” (realizowany od 2017 roku). Aktualnie trwają dwa nowe projekty – „Zawodowi zawodowcy” oraz „Opolskie szkolnictwo zawodowe na rynku pracy”. Oba projekty skierowane są dla uczniów technikum i szkoły branżowej. Ten drugi ma zasięg wojewódzki, a w jego ramach uczniowie otrzymują stypendia i mają możliwość odbycia stażu w opolskich firmach zgodnie z kierunkiem, w którym się kształcą.

 

 

 

 

jagielonski15. Szkoła ma podpisaną umowę partnerską z Uniwersytetem Jagiellońskim, wydziałem geografii i geologii. W najbliższym czasie będzie podpisana umowa partnerską z Politechniką Opolską. Umowy umożliwiają prowadzenie zajęć otwartych, wymianę doświadczeń i działań edukacyjnych podnoszących wiedzę i umiejętności praktyczne naszych uczniów. Współpracujemy prawie z czterdziestoma pracodawcami w naszym regionie gdzie uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu i praktyki zawodowe.

 

 

 

 

Zapraszamy zatem do podjęcia nauki

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych

w Zawadzkiem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. To ustawienie można w każdej chwili zmienić, klikając opcję „Zmień ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, kliknij opcję „Tak, zgadzam się”. Dowiedz sie więcej na temat plików COOKIE np. jak je usuwać i co przechowują. Polityka prywatności - cookie.

  Akceptuje pliki COOKIE pochodzące z tej strony