foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

PlakatCKEMENiGIS

1.    Informuję, że po 1 czerwca mogą być na nowo przydzielone sale na poszczególne egzaminy. Przypominam, że poszczególne egzaminy będą mogły odbyć się z pewnym przesunięciem czasowym (np. 8.45 lub 9.15). Proszę jednocześnie o pilne przekazanie informacji w zakresie indywidualnych przypadków określonych w instrukcji a dotyczących aspektów zdrowotnych lub dodatkowych wymagań wskazanych w instrukcjach.


2.    O wszystkich zmianach jak również dodatkowe instrukcje maturalne będą przekazane pocztą elektroniczną każdemu maturzyście.


3.    Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Pozostałe przybory we wszystkich przypadkach uczeń przynosi sam (kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, lupa). Słowniki i tablice zapewnia szkoła.

 

4.    Do ustnej matury przystępują tylko zdający, którzy mają w swojej deklaracji dany przedmiot i złożyli do dyrektora szkoły w terminie do 25 maja potwierdzenie konieczności uzyskania wyniku z tego przedmiotu w związku z rekrutacją na uczelnie zagraniczne albo realizacją umów międzynarodowych (np. Titulo de Bachiller).  Nie przeprowadza się egzaminów ustnych zdalnie. Pozostali absolwenci, w tym absolwenci z lat ubiegłych, którzy zadeklarowali zdawanie egzaminów ustnych, otrzymają świadectwo, jeśli zdadzą egzaminy i pisemne i przystąpią do co najmniej jednego egzaminu dodatkowego w części pisemnej. Zamiast wyniku egzaminu ustnego na świadectwie znajdzie się adnotacja - W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.


5.    Maturzystom została już przekazana pocztą elektroniczną nowa prezentacja dotycząca matury a przygotowaną przez OKE we Wrocławiu

6.    Materiały informacyjne można pobrać ze strony MEN i OKE.
https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men
https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis
https://oke.wroc.pl/
https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny/

7.   W załącznikach wybrane ale niezbędne informacje odnośnie nowych warunkach zdawania egzaminu maturalnego

Informacja 1

Informacja 2

Wytyczne MEN

Harmonogram

 

Zdzisław Żuchowski

 

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. To ustawienie można w każdej chwili zmienić, klikając opcję „Zmień ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, kliknij opcję „Tak, zgadzam się”. Dowiedz sie więcej na temat plików COOKIE np. jak je usuwać i co przechowują. Polityka prywatności - cookie.

  Akceptuje pliki COOKIE pochodzące z tej strony