foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

 

Koordynator ds. dostępności:    Agnieszka Skorzycka      email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pobierz deklarację dostępności  >>> POBIERZ

Pobierz raport o stanie zapewnienia dostępności dla podmiotu publicznego na dzień 1.01.2021r.  >>> POBIERZ

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem


Wstęp do deklaracji
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów(Dz.U. 2019 poz.848). Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zspzawadzkie.pl oraz zspzawadzkie.bip.gov.pl
Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-13
Data aktualizacji: 2022-03-04

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Pełna nazwa: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
Adres do korespondencji ul. Krótka 1
47-120 Zawadzkie
Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa www.zspzawadzkie.pl zspzawadzkie.bip.gov.pl

 

STATUT ZGODNOŚCI:


Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
      • teksty zamieszczone na stronie nie zawsze są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (format tekstu, wielkość liter, kontrast),
      • brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza,
      • odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie (załączniki, dokumenty szkolne) lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia,
      • brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony,
      • brak odpowiedniego stosunku jasności tekstu do tła oraz nieodpowiedni kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść,
      • brak możliwości zmiany kontrastu strony,
      • brak możliwości powiększenia wielkości liter na stronie,
      • brak zaimplementowanego mechanizmu elektronicznego lektora na stronach.
      • brak tekstów alternatywnych dla zastosowanych grafik.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
      • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
      • strona internetowa ma spójną strukturę
      • zrezygnowano z animacji, „pływających tekstów”
      • zastosowano spójną, przejrzystą nawigację na stronie w oparciu o przejrzyste menu
      • podstrony zbudowane są w oparciu o nagłówki H1-H6

Data sporządzenia deklaracji:
Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-11-13
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W Przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Procedura wnioskowo-skargowa:
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


1. Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem:
      • Opis dostępności wejścia do budynku:
           Szkoła posiada 2 wejścia do budynku, jedno boczne od strony dziedzińca szkoły (przy sali gimnastycznej) oraz wejście główne od ul. Krótkiej przy tym wejściu zamontowano poręcze. Obydwa wejścia posiadają schody i nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
      • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
             W szkole istnieją 3 kondygnacje: parter, pierwsze piętro oraz piwnica, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych
     • Osobom ze szczególnymi potrzebami są zapewnione możliwości ewakuacji (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).


2. Opis dostosowań, na przykład parking, ORLIK:
       • Od strony ul. Krótkiej znajdują się 2 wjazdy na parkingi, które umożliwią podjazd osobom na wózkach inwalidzkich pod same drzwi prowadzące do głównego wejścia szkoły oraz do wejścia bocznego.
       • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne).
     • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób głosowy (pracownik szkoły: woźna, pracownik administracyjny dostępnym pod numerem telefonu 774616430).


3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
      • Parking posiada 2 miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych


4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
      • Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej.
Warunkiem wejścia na teren budynku ZSP z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.


DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA:


1. W budynku ZSP nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Ze względu na konstrukcję budynku szkoła nie może zapewnić dostępności architektonicznych oraz komunikacyjnych.
Alternatywnym dostępem jest obsługa (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym) petenta przed wejściem do budynku szkoły.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. To ustawienie można w każdej chwili zmienić, klikając opcję „Zmień ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, kliknij opcję „Tak, zgadzam się”. Dowiedz sie więcej na temat plików COOKIE np. jak je usuwać i co przechowują. Polityka prywatności - cookie.

  Akceptuje pliki COOKIE pochodzące z tej strony