foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

 

W dniu 17 maja 2019 r. została podpisana UMOWA PATRONACKA pomiędzy:


Wydziałem Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, reprezentowanym przez: prof. dr hab. Bolesława Domańskiego - Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ i dr hab. Mariusza Kędzierskiego – Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ,


a


Powiatem Strzeleckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego, w imieniu którego umowę podpisali Pan Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki i Pan Waldemar Gaida – Wicestarosta Strzelecki


oraz


Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem reprezentowanym przez Dyrektora Pana Zdzisława Żuchowskiego.

 

Współtwórcą umowy patronackiej, jak również będącym odpowiedzialnym za jej realizację jest Pan prof. dr. hab. Joachim Szulc, któremu składamy szczególne podziękowania za zaangażowanie i opracowanie szczegółów umowy. Podziękowania składamy również Panu dr. Arkadiuszowi Baronowi, który od wielu lat współpracuje z Panem prof. dr. hab. Joachimem Szulcem, a w szkolnej Izbie Regionalnej prezentuje geologiczną strukturę naszego regionu.

W preambule do umowy zapisano następujące słowa:
„Powiat Strzelecki wyróżnia się szczególnym, niezwykle bogatym, naturalnym potencjałem dla edukacji w zakresie nauk o Ziemi, czego dowodem jest, m.in. utworzenie tu, decyzją Ministra Środowiska, w 2010 roku, drugiej w Polsce, jednostki o randze Krajowego Geoparku tj. „Geoparku Góry Św. Anny”. Niestety, tenże potencjał jest, kontrastowo w znikomym stopniu, wykorzystywany w procesie nauczania szkolnego o historii regionu, w tym o jego historii geologicznej. W procesie poznania geologii regionu opolskiego, a szczególnie regionu strzeleckiego, walny udział mają naukowcy z Instytutu Nauk Geologicznych UJ. W tym kontekście szczególnie wartym podkreślenia jest możliwość wykorzystania ich dorobku, w ponadstandardowym trybie aplikacji, dla edukacji przyrodniczej w szkołach regionu strzeleckiego, w tym, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. Najlepszą formą realizacji tego celu jest patronat ze strony akademickiej, umożliwiający wzrost jakości kształcenia i przygotowanie młodzieży do kontynuacji nauki w zakresie nauk przyrodniczych zwłaszcza z dziedziny nauk o Ziemi.”

W treści umowy umieszczono wzajemne zobowiązania.


Wydział Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zobowiązał się do:


1) wspierania koncepcyjnego Szkoły realizującej rozszerzony program nauczania
2) udzielania wsparcia przy opracowywaniu autorskich programów nauczania i ich wdrażania
3) udostępniania pomieszczeń Wydziału do wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych oraz społeczno – kulturalnych
4) pomocy w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które mają wpływ na jakość i poprawę warunków funkcjonowania Szkoły oraz modernizację poziomu kształcenia
5) wspierania przedsięwzięć służących popularyzacji nauki i działalności kulturalnej.

 

W ramach umowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem zobowiązał się do:


1) współpracy z Wydziałem, której efektem może być opracowanie autorskich programów nauczania
2) prezentowanie wśród uczniów i nauczycieli oferty dydaktycznej Wydziału
3) udostępnianie swoich sal i pracowni na potrzeby wspólnie podejmowanych działań
4) współpracy z Wydziałem w zakresie projektów edukacyjnych krajowych i międzynarodowych
5) współdziałania w projektach Wydziału w zakresie nowych technologii nauczania
6) utworzenia tablicy informacyjnej o objęciu patronatem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem przez Wydział Geografii i Geologii UJ.

W ramach współpracy Powiat zobowiązał się do tworzenia warunków organizacyjnych i wspierania Szkoły we wszelkich dziedzinach zmierzających do realizacji i rozwoju współpracy z Wydziałem.

        Uczniowie szkoły wraz Panią Beatą Gratzke po części oficjalnej mieli okazję zwiedzić kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan prof. dr. hab. Joachim Szulc oprowadził uczniów po Wydziale Geografii i Geologii pokazując zarówno laboratoria, bibliotekę wydziału jak również panoramę Krakowa z dachu wydziału. Szczególne wrażenie wywarło Centrum Edukacji Przyrodniczej, zgromadzone tam eksponaty i sposób ich prezentacji. Uczestnicy spotkania wysłuchali dwa wykłady w ramach odbywających się GEOLOGY DAYS (Dni Geologii to studencka konferencja naukowa organizowana przez Koło Naukowe Geologów Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Zdjęcia z wizyty naszej delagacji w Krakowie publikujemy w galerii.

IMG 0139

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. To ustawienie można w każdej chwili zmienić, klikając opcję „Zmień ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, kliknij opcję „Tak, zgadzam się”. Dowiedz sie więcej na temat plików COOKIE np. jak je usuwać i co przechowują. Polityka prywatności - cookie.

  Akceptuje pliki COOKIE pochodzące z tej strony