foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem


Baloniki maturalne

Zapraszamy do śledzenia informacji na temat startujących od roku 2012 baloników maturalnych.

Przejdź do strony

Rekrutacja elektroniczna

Jesteś uczniem 3 klasy gimnazjum lub 8 klasy szkoły podstawowej. Skorzystaj z oferty edukacyjnej naszej szkoły!

Przejdź do strony

Dziennik elektroniczny

Zaloguj się do dziennika elektronicznego. Przeglądaj oceny i frekwencję. Sprawdź kiedy masz sprawdzian lub kartkówkę.

Przejdź do strony

Aktualny plan lekcji

Pobierz aktualny plan lekcji. Ostatnia aktualizacja 9 lutego 2021

Pobierz plan

 

IMG 0627Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym przede wszystkim dla uczniów trzej klasy ZSZ w Branżowej Szkole I stopnia, gdyż po trzech latach nauki otrzymali świadectwa ukończenia szkoły.
Dzień ten jest również ważny dla szkoły, gdyż w tym roku było to siedemdziesiąte wręczenie świadectw ukończenia liceum. Trzydziestu dwóch już w kwietniu ukończyło szkołę i piętnastu uczniów technikum.
Wszystkim uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem gratulujemy i życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.

Galeria

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący - Jakub Biwo 2A
Zastępcy - Agata Borek 3A, Maja Żyłka 3A
Członkowie samorządów klasowych

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego - Dorota Nemś, Gabriela Mainka-Jałowy

 

Harmonogram pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

 

Samorząd Uczniowski będzie realizował w roku szkolnym 2018/2019 następujące akcje:

• ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK
Akcja charytatywna na zasadach z poprzednich lat.
Każda reklamówka (tzw. jednorazówka) nakrętek to +5pkt. Uczeń może maksymalnie w semestrze uzyskać +15 pkt. Fakt przyniesienia nakrętek jest zgłaszany do opiekuna SU, który odnotowuje to i przydziela punkty.

• ZBIÓRKA MAKULATURY
Uczeń przynoszący makulaturę zgłasza się do opiekuna SU, który przydziela punkty w zależności od ilości przyniesionej makulatury.


do 5 kg – 5 pkt
5,01 kg – 10 kg – 10 pkt
10,01 kg – 15 kg – 15 pkt
15,01 kg – 20 kg – 20 pkt
powyżej 20,01 kg – 25 pkt

• SPRZEDAŻ CIAST / INNYCH PRZEKĄSEK
Akcja pozwala zdobyć uczniom punkty a jednocześnie uzyskać fundusze na działalność SU.
Uczeń, który zgłosi się do tego zadania i sprzedaje je w imieniu SU otrzymuje +10 pkt.
Sprzedaż odbywa się raz w tygodniu w dniu ustalonym harmonogramem podczas długiej przerwy (w bibliotece szkolnej).

• GAZETKA SZKOLNA
Każda klasa raz w ciągu roku szkolnego przygotowuje gazetkę na wybrany przez siebie, dowolny temat związany z miesiącem, w którym przypadła jej kolejka. Uczniowie zaangażowani w przygotowanie i powieszenie jej w wyznaczonym miejscu (środkowa tablica ogłoszeń) i czasie otrzymują +5 pkt. Zgłaszają ten fakt opiekunowi SU, który przydziela punkty.

• OKAZJONALNE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Samorząd Uczniowski organizuje różne akcje i imprezy szkolne w zależności od potrzeb, pomysłów
uczniów i możliwości czasowych. Uczniowie zaangażowani bezpośrednio w ich przygotowanie i przeprowadzenie otrzymują punkty zgodnie z zapisem w Punktowym Systemie Oceniania Zachowania lub decyzją opiekuna SU.

• INFORMACJE DODATKOWE
- Przedstawiciele klas (przewodniczący, zastępca, sekretarz lub skarbnik) mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach SU. W przypadku nieobecności na spotkaniu wszyscy reprezentanci samorządu klasowego otrzymują -2 pkt.
- Dopuszcza się zmiany w harmonogramie pieczenia ciast w przypadkach uzasadnionych, np. wycieczka klasy lub praktyka zawodowa.

 

Harmonogram gazetek szkolnych

 

Tematyka gazetek jest dowolna. Mogą one nawiązywać do świąt w danym miesiącu lub zainteresowań uczniów. Uczniowie otrzymują +5pkt do zachowania za ich przygotowanie.


23.09 - 13.10 - 4T


14.10 - 31.10 - 3A

 

Listopad 2019 - 2T


Grudzień 2019 - 1Ap


Styczeń 2020 - 1A


Luty 2020 - 3Z


Marzec 2020 - 3T


Kwiecień 2020 - 1Tp


Maj 2020 - 2A


Czerwiec 2020 - 1T

 

 HARMONOGRAM sprzedawania ciast lub innego smacznego „conieco”

 ciasta2019 2020

 

W razie problemów z terminem należy zgłosić się do opiekuna SU w celu ustalenia nowego dnia.
Wszelkie zmiany w harmonogramie zgłasza się do opiekuna SU.

 

 

1. mgr Zdzisław Żuchowski - dyrektor, informatyka, fizyka

2. mgr Urszula Skorek - matematyka, fizyka

3. mgr Mirosława Kądziołka - biologia, WDŻ

4. dr Arkadiusz Baron - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

5. mgr Dorota Nemś - j. angielski

6. mgr Katarzyna Leszczuk - j. angielski

7. mgr Monika Żurek-Czajkowska - j. niemiecki

8. mgr Beata Gratzke - biblioteka, geografia

9. mgr Irena Werner - matematyka

10. mgr Agnieszka Miksa - j. polski

11. mgr Ewa Lenart - j. polski

12. mgr Anna Staś - chemia, edukacja dla bezpieczeństwa

13. mgr Maciej Skrabania - przedmioty zawodowe informatyczne

14. mgr Michał Franczak - przedmioty zawodowe informatyczne

15. mgr Paweł Pagacz - przedmioty zawodowe informatyczne

16. mgr Ewa Martinez - pedagog

17. mgr Agnieszka Szampera - logopeda

18. mgr Marek Kot - wychowanie fizyczne

19. mgr Marek Binkowski - wychowanie fizyczne

20. mgr Gabriela Mainka-Jałowy - religia

21. mgr Izabela Karaś - plastyka

 

 W roku szkolnym 2020/2021 biblioteka szkolna będzie czynna:


Poniedziałek

8:50 - 13:50

Wtorek

NIECZYNNA

Środa

12:30 - 15:00

Czwartek

7:30 - 9:30

10:45 - 12:15

Piątek

9:00 - 13:00

 

Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I

(4-letnie)

 

1a - klasa humanistyczno-społeczna

Rozszerzone przedmioty to język polski, j. angielski oraz geografia. Języki obce to język angielski i język niemiecki

 

          Profil humanistyczny z językiem polskim, wiedzą o społeczeństwie i geografią  jako przedmiotami wiodącymi  jest skutecznym przygotowaniem do podjęcia dalszego kształcenia na uniwersytetach  lub innych uczelniach w zakresie nauk społecznych, administracji. Szeroki wachlarz specjalizacji obejmuje również dziennikarstwo, socjologię, kulturoznawstwo i wszystkie filologie.

         Uczniowie tego profilu są bardzo aktywni biorąc udział w projektach, konkursach i wydarzeniach społeczno-kulturalnych. W ostatnich latach we współpracy z warszawskim Ośrodkiem Karta zgłębiali historię lokalną. Uczestniczyli w wyjazdach na studyjne spotkania do Warszawy. Uczestnicząc w projektach wzbogacili naszą wiedzę o lokalne a zapomniane miejsca i osobowości. Skutecznie od lat są laureatami konkursu Historia Bliska. Współpracujemy również z Fundacją Moczarskich co zwiększa świadomość historyczną młodych ludzi. Od lat w szkole działa Izba Regionalna. Jest to muzeum tradycji naszego regionu, gdzie eksponaty są przekazywane przez rodziców naszych uczniów.

         Zadaniem realizowanym od prawie 60 lat jest gazeta uczniowska „My o Nas”. To periodyk dokumentujący życie szkoły. Absolwenci – dawni redaktorzy gazety obecnie pracują w wielu wydawnictwa, telewizji czy portalach internetowych.

Wszyscy uczniowie szkoły mogą aktywnie działać w samorządzie uczniowskim, wolontariacie. Klub uczniowski ACTIVA oraz realizowany projekt Starsi i Młodsi Razem w Zabawie i Nauce to doskonałe przykłady wieloletnich działań szkoły na rzecz społeczności lokalnej.

 

1b – klasa biologiczno - chemiczna

Rozszerzone przedmioty to biologia, chemia oraz j.angielski. Języki obce to język angielski i język niemiecki

 

       Profil z biologią, chemią i matematyką jako przedmiotami wiodącymi jest skutecznym przygotowaniem do kształcenia na kierunkach- medycyna, stomatologia, farmacja, ratownictwo medyczne, leśnictwo, fizjoterapia, biotechnologia, oraz inne kierunki oferowane przez uniwersytety przyrodnicze i akademie wychowania fizycznego.

        Wybierający profil biologiczno-chemiczny absolwenci otrzymują możliwość zdobycia solidnej wiedzy z zakresu biologii, chemii i matematyki. Ponadto nabędą kompetencje rozpoznawania zagrożeń dla zdrowia własnego i innych, rozwijania umiejętności podejmowania działań profilaktycznych. Dodatkowym atutem będzie zdobycie certyfikatu z zakresu ratownictwa przedmedycznego.

         Wiedza i kształcone umiejętności są w praktyce wykorzystywane w konkursach, olimpiadach i projektach. Sukcesy uczniów są widoczne na przykład w Konkursie Promocji Zdrowego Stylu Życia, Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Małej Olimpiadzie Matematycznej i Olimpiadzie Lingwistycznej, Olimpiadzie Ekologicznej.

Nauczyciele poszerzając wiedzę uczniów w zakresie praktycznym prowadzą wycieczki, warsztaty terenowe jak również odwiedzają laboratoria medyczne i uniwersyteckie.

 

 

Technikum w Zawadzkiem
(5-letnie)

 

1Ti – technik informatyk - symbol cyfrowy zawodu 351203

Kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

        Ukończenie technikum informatycznego o tej specjalności daje duże możliwości podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie już po ukończeniu szkoły średniej oraz możliwość kontynuowania nauki głównie na kierunkach ścisłych (informatyka, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka).
W ramach profilu prowadzone są zajęcia m.in. ze sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz technik programowania. Podejmowane są głównie zagadnienia dotyczące budowy, konfiguracji i naprawy komputera, zakładania sieci komputerowych, konfiguracji urządzeń sieciowych, zakładania i zarządzania bazami danych oraz programowania w różnych językach (JavaScript, PHP, C++, SQL).
           Z uwagi na fakt, że kształcenie w technikum podzielone jest na teorię i praktykę, uczniowie uzyskują kompleksową wiedzę i umiejętności w zawodzie. Uczeń w czasie nauki uzyskuje kolejne kwalifikacje, które po ukończeniu szkoły średniej upoważniają go do otrzymania tytułu technika informatyka.1Tp – technik programista - symbol cyfrowy zawodu 351406

Kwalifikacje:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

         Jest to nowy zawód w ofercie szkół średnich. Podobnie jak w przypadku zawodu technik informatyk ukończenie tej specjalności daje duże możliwości podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie już po ukończeniu szkoły średniej oraz możliwość kontynuowania nauki głównie na kierunkach ścisłych (informatyka, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka, mechatronika).
W ramach profilu prowadzone są zajęcia m.in. systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz technik programowania. Podejmowane są głównie zagadnienia dotyczące tworzenia i administrowania stronami internetowymi, zakładania i zarządzania bazami danych oraz programowania w różnych językach (JavaScript, PHP, C++, SQL). Obok projektowania i programowania uczniowie zajmują się testowaniem aplikacji co jest głównym elementem drugiej zdawanej w szkole kwalifikacji.
          Z uwagi na fakt, że kształcenie w technikum podzielone jest na teorię i praktykę uczniowie uzyskują kompleksową wiedzę i umiejętności w zawodzie. Uczeń w czasie nauki uzyskuje kolejne kwalifikacje, które po ukończeniu szkoły średniej upoważniają go do otrzymania tytułu technika programisty.
We wszystkich kierunkach proponowane rozszerzenia to matematyka
i język angielski. Drugi język obcy to język niemiecki.

 

       Uczniowie technikum przez kolejne dwa lata mogą brać udział w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe na rynku pracy” jak również w projekcie „Zawodowi zawodowcy”. Oba projekty oferują dodatkowe zajęcia pozalekcyjne a przede wszystkim płatne staże i praktyki zawodowe. Uczestnictwo wiąże się również certyfikowanymi kursami nadającymi uprawnienia.

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia
(3-letnia)

Szkoła prowadzi rekrutację do klasy wielozawodowej,
gdzie praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy.

 

          W szkole branżowej uczniowie kształcą się we wszystkich zawodach objętych KLASYFIKACJĄ ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO dla szkół tego typu. Najpopularniejsze w naszej szkole zawody to: stolarz, mechanik, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych.
          Nauka w szkole obejmuje przedmioty ogólne. Przedmioty zawodowe teoretyczne dla poszczególnych specjalności prowadzone są na kursach zawodowych, których koordynatorem jest Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w województwie opolskim lub innych ośrodkach w Polsce. Kurs zawodowy trwa 4 tygodnie w każdej klasie. Uczeń jest młodocianym pracownikiem, który pospisuje umowę o pracę z pracodawcą. Aby ukończyć szkołę musi podejść do egzaminu zawodowego nadającego kwalifikację lub tytuł czeladnika.
          Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców, po podpisaniu umowy o naukę zawodu, w charakterze pracownika młodocianego. Zajęcia te trwają od 2 do 3 dni w tygodniu. W razie trudności ze znalezieniem praktyki szkoła oferuje pomoc w tym zakresie. Po zakończeniu nauki uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły branżowej. Na jego podstawie mogą kontynuować naukę na poziomie technikum oraz zdają egzaminy kwalifikacyjne na tytuł czeladnika w określonym zawodzie. Po jego zdobyciu mogą podjąć starania o uzyskanie tytułu mistrza.
Uczeń po zakończeniu edukacji szkolno-zawodowej jest przygotowany do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju w zależności od upodobań własnych lub potrzeb rynku pracy.


Uczniowie Branżowej szkoły przez kolejne dwa lata mogą brać udział w projekcie „Zawodowi zawodowcy”. Są to dodatkowe zajęcia pozalekcyjne a przede wszystkim płatne staże i praktyki zawodowe. Uczestnictwo wiąże się również z certyfikowanymi kursami nadającymi uprawnienia (np. na wózki widłowe)

 

 

 

Zapraszamy zatem do podjęcia nauki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem. Dla ułatwienia decyzji podajemy kilka przydatnych informacji o możliwościach nauki w poszczególnych typach szkół oraz perspektywach zawodowych po ukończeniu szkoły.

 

 

 

           Każdy wprowadzony w systemie „Opolskiej eSzkoły” pracownik oraz uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem ma utworzone w systemie konto email typu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (np. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Konto te jest jednocześnie microsoftowym kontem, którego użytkownik ma możliwość korzystania z pakietu Office online lub instalację pakietu Office na 5 urządzeniach (mogą nimi być prywatne komputery).


Aby dokonać instalacji Office na komputerze należy postępować zgodnie z >>>INSTRUKCJĄ<<<

 

1. „PACKPROFIL” Sp. z o.o.packprofil

Osoba kontaktowa: Pani Małgorzata Ziorko-Mazur Kierownik Działu Personalnego,
tel. 512 333 561

Osoba odpowiedzialna za kształcenie: Pan Paweł Sowa - Główny Energetyk,
tel. 509 780 696.

Praktyka w zawodzie: elektryk

 

„PACKPROFIL” Sp. z o.o.

47-110 Kolonowskie, ul. Zakładowa 3

www: http://packprofil.pl/pl/


2. KOLB Sp. z o. o.kolb

Osoba kontaktowa: Pani Weroniką Kubik, tel.: 538237880.

 

KOLB Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 3a
47-110 Kolonowskie
tel.: +48 77 4611703
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.kolb.pl

Praktyka w zawodach:
- ślusarz
- spawacz
- malarz konstrukcji stalowych
- operator maszyn CNC


3. Kuźnia GJH-KOŁOgjh

Osoba kontaktowa: Pan Artur Janikowski - Kierownik Działu Handlu

 

GJH-KOŁO H. Janikowski Spółka Komandytowa
ul. Żeromskiego 85

62-600 Koło

www: www.gjh.com.pl

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


4. Technodrew Polskatechnodrew

 

Technodrew Polska Sp. z o.o.
Zawadzkie 47-120
ul. Krótka 3
tel. (77) 459 12 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.technodrewpolska.com.pl
tel. kom. +48 501 485 155

Praktyka w zawodzie: stolarz

 

Polityka Cookies
Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.
§ 1 Definicje
 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.zspzawadzkie.pl

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator - firma Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem, prowadząca działalność pod adresem: ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkie, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 756-12-64-941, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookie
 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookie.

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.


 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

 

Więcej o plikach cookie i sposobie konfiguracji przeglądarki internetowej w tym zakresie znajdziesz na test stronie.

 

Dane adresowe:

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

ul. Krótka 1

47-120 Zawadzkie

NIP: 756-12-64-941

 

Kontakt:

 

Telefon: 774616430

email: zspzawadzkie(at)gmail.com

www: www.zspzawadzkie.pl

 

Godziny pracy sekretariatu:

 

poniedziałek - piątek: 7:00-15:00

 

Lokalizacja:

 


 

 pdfProcedury postępowania w okresie pandemii COVID19 w Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

pdfStatut Szkoły Branżowej I stopnia w ZSP w Zawadzkiem

pdfStatut Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w ZSP w Zawadzkiem

 

 pdfStatut Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

pdfStatut Szkoły Branżowej I stopnia w ZSP w Zawadzkiem

pdfStatut Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w ZSP w Zawadzkiem

pdfStatut Technikum w ZSP w Zawadzkiem

pdfRegulamin Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

 pdfSzkolny system oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów

 pdfPunktowy system oceny zachowania

 pdfProgram profilaktyczno-wychowawczy 2017-2022

 pdfWewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 pdfRegulamin Rady Pedagogicznej

 pdfRegulamin Rady Rodziców

 pdfRegulamin Rzecznika Praw Ucznia

 pdfRegulamin Samorządu Uczniowskiego

 pdfProgram promocji zdrowego stylu zycia w zdrowym środowisku

 pdfCeremoniał ZSP w Zawadzkiem

 pdfProcedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

 pdfProcedury postępowania z uczniem przewlekle chorym

 pdfProcedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 pdfSzkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020-2021 - klasy 1

 pdfSzkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020-2021 - klasy 2

 pdfProgram dydaktyczny na rok szkolny 2020-2021_cz1

 pdfProgram dydaktyczny na rok szkolny 2020-2021_cz2

 pdfRejestr zbiorów danych osobowych ZSP w Zawadzkiem

 docxWniosek o objecie ucznia nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

 

 

 

      W roku szkolnym 2021/2022

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych

w Zawadzkiem

będziemy prowadzili rekrutację do oddziałów klas I:

 

1) Liceum ogólnokształcącego (4-letniego)

2) Technikum informatycznego, technikum programistycznego (5-letniego) - w zawodzie technik informatyk i technik programista

3) Szkoły Branżowej I stopnia (3-letniej)

 

Nowością od roku szkolnego 2021/2022 jest klasa technikum programisty.

 

      Rekrutacja do naszej szkoły wzorem poprzednich lat będzie się odbywała z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji firmy VULCAN. System rekrutacji dostępny jest pod adresem: https://opolskie.edu.com.pl. Aby zgłosić swoją kandydaturę do klasy pierwszej wybranego oddziału należy założyc na stronie konto korzystając ze swojego numeru PESEL oraz adresu email. Po zalogowaniu w systemie kandydat korzystając z oferty szkół wybiera oddział/oddziały w których chciałby podjąć naukę 1 września.

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły podzielone jest na etapy i realizowane jest zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej. Na każdym etapie rekrutacji kandydat oraz szkoła średnia przeprowadzają niezbędne czynności określone przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

Szczegółowe zasady i regulaminy rekrutacji do każdego typu szkoły i każdego oddziału publikujemy poniżej. Dokumenty zawierają informacje o sposobie obliczanie liczby punktów dla każdego kandydata, trybie odwoławczym od decyzji komisji rekrutacyjnej, szczegółowym terminarzu rekrutacji.

 

1) Regulamin dla Liceum ogólnokształcącego (4-letniego)

2) Regulamin dla technikum informatycznego, technikum programistycznego (5-letniego)

3) Regulamin dla Szkoły Branżowej I stopnia (3-letniej)

 

W razie problemów z posługiwaniem się systemem rekrutacji elektronicznej prosimy o kontakt ze szkołą - na pewno pomożemy!

 

Zapraszamy do zapoznawania się z publikacjami dotyczącymi rekrutacji:

Dlaczego My - argumenty za wybrome właśnie naszej szkoły

Prezentacja PowerPoint - rodzaje szkół, oddziałów oraz ich specyfika

Film promocyjny - materiał przygotowany przez uczniów naszej szkoły

Informator

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. To ustawienie można w każdej chwili zmienić, klikając opcję „Zmień ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, kliknij opcję „Tak, zgadzam się”. Dowiedz sie więcej na temat plików COOKIE np. jak je usuwać i co przechowują. Polityka prywatności - cookie.

  Akceptuje pliki COOKIE pochodzące z tej strony