foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

 

      W roku szkolnym 2024/2025

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych

w Zawadzkiem

będziemy prowadzili rekrutację do oddziałów klas I:

 

1) Liceum ogólnokształcącego (4-letniego)

2) Technikum informatycznego (5-letniego)

3) Szkoły Branżowej I stopnia (3-letniej)  

 

      Rekrutacja do naszej szkoły wzorem poprzednich lat będzie się odbywała z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji firmy VULCAN. System rekrutacji dostępny jest pod adresem: https://opolskie.edu.com.pl. Aby zgłosić swoją kandydaturę do klasy pierwszej wybranego oddziału należy założyc na stronie konto korzystając ze swojego numeru PESEL oraz adresu email. Po zalogowaniu w systemie kandydat korzystając z oferty szkół wybiera oddział/oddziały w których chciałby podjąć naukę 1 września.

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły podzielone jest na etapy i realizowane jest zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej. Na każdym etapie rekrutacji kandydat oraz szkoła średnia przeprowadzają niezbędne czynności określone przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

Szczegółowe zasady i regulaminy rekrutacji do każdego typu szkoły i każdego oddziału publikujemy poniżej. Dokumenty zawierają informacje o sposobie obliczanie liczby punktów dla każdego kandydata, trybie odwoławczym od decyzji komisji rekrutacyjnej, szczegółowym terminarzu rekrutacji.

 

1) Regulamin dla Liceum ogólnokształcącego (4-letniego)

2) Regulamin dla technikum informatycznego (5-letniego)

3) Regulamin dla Szkoły Branżowej I stopnia (3-letniej)

 

W razie problemów z posługiwaniem się systemem rekrutacji elektronicznej prosimy o kontakt ze szkołą - na pewno pomożemy!

 

Zapraszamy do zapoznawania się z publikacjami dotyczącymi rekrutacji:

Dlaczego My - argumenty za wybrome właśnie naszej szkoły

Prezentacja PowerPoint - rodzaje szkół, oddziałów oraz ich specyfika

Film promocyjny - materiał przygotowany przez uczniów naszej szkoły

Informator

Zobacz nas na FB

 

Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Zawadzkiem:

1a - klasa humanistyczno - społeczna

  • Rozszerzone przedmioty to język polski, język angielski oraz trzeci przedmiot to geografia..
  • Języki obce to język angielski i język niemiecki

Profil przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych np. filologia polska, kulturoznawstwo, filozofia, administracja socjologia, politologia, dziennikarstwo, filologia angielska, geografia i wiele innych.

W ramach dodatkowych zajęć dla uczniów proponujemy poszerzenie wiedzy, by być osobą umiejącą oddziaływać na opinię społeczną przez media. Nauczymy pisać newsy, artykuły. Pokażemy, jak kształtować swoje kompetencje społeczne, tworzyć strony internetowe i blogi. Zainspirujemy do tworzenia zdjęć czy filmów. W ramach profilu uczniowie nauczą się redagować nie tylko media społecznościowe, ale również szkolną gazetę „My o Nas” - od lat regularnie wydawaną w naszej szkole.

Profil humanistyczny jest skutecznym przygotowaniem do podjęcia dalszego kształcenia na uniwersytetach lub innych uczelniach w zakresie nauk społecznych, administracji. Szeroki wachlarz specjalizacji obejmuje również dziennikarstwo, socjologię, kulturoznawstwo i wszystkie filologie.

Uczniowie tego profilu są bardzo aktywni biorąc udział w projektach, konkursach i wydarzeniach społeczno-kulturalnych. W ostatnich latach we współpracy z warszawskim Ośrodkiem Karta zgłębiali historię lokalną. Uczestniczyli w wyjazdach na studyjne spotkania do Warszawy. Uczestnicząc w projektach wzbogacili naszą wiedzę o lokalne, a zapomniane miejsca i osobowości. Skutecznie od lat są laureatami konkursu Historia Bliska. Współpracujemy również z Fundacją Moczarskich, co zwiększa świadomość historyczną młodych ludzi. Od lat w szkole działa Izba Regionalna. Jest to muzeum tradycji naszego regionu, gdzie eksponaty są przekazywane przez rodziców naszych uczniów.

Zadaniem realizowanym od prawie 60 lat jest gazeta uczniowska „My o Nas”. To periodyk dokumentujący życie szkoły i poruszający tematy interesujące młodzież. Absolwenci – dawni redaktorzy gazety - obecnie pracują w wielu wydawnictwach, telewizji czy portalach internetowych.

 

 

Technikum w Zawadzkiem

TECHNIK INFORMATYK - Symbol cyfrowy zawodu 351203

 

Kwalifikacje:

 INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

 INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

Zawód przygotowuje do:

  • studiów na wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: informatyki, automatyki, robotyki, mechatroniki, telekomunikacji oraz pokrewnych,
  • podjęcia pracy zawodowej,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W ramach profilu prowadzone są zajęcia m.in. ze sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz technik programowania. Podejmowane są głównie zagadnienia dotyczące budowy, konfiguracji i naprawy komputera, zakładania sieci komputerowych, konfiguracji urządzeń sieciowych, zakładania i zarządzania bazami danych oraz programowania w różnych językach (JavaScript, PHP, C++, SQL, Python).

Z uwagi na fakt, że kształcenie w technikum podzielone jest na teorię i praktykę uczniowie uzyskują kompleksową wiedzę i umiejętności w zawodzie. Uczeń w czasie nauki uzyskuje kolejne kwalifikacje, które po ukończeniu szkoły średniej upoważniają go do otrzymania tytułu technika informatyka.

Szkoła od kilku lat w rankingu techników „Perspektyw” zajmuje wysokie miejsca dzięki najwyższej zdawalności egzaminów zawodowych, sięgającej 100%.

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia - 3-letnia

UCZEŃ MOŻE KSZTAŁCIĆ SIĘ W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE ZAWODZIE jako młodociany pracownik:

  1. mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, stolarz, operator obrabiarek skrawających, elektryk, ślusarz, elektryk, elektronik, mechatronik, magazynier – logistyk, operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, mechanik precyzyjny i inne.

Uczeń:

  • otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły branżowej - na jego podstawie może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia
  • zdaje egzaminy kwalifikacyjne na tytuł czeladnika w określonym zawodzie - po jego zdobyciu może podjąć starania o uzyskanie tytułu mistrza.

 

 

Szkoła prowadzi rekrutację do klasy wielozawodowej,  gdzie praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy 

          W szkole branżowej uczniowie kształcą się we wszystkich zawodach objętych KLASYFIKACJĄ ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO dla szkół tego typu.  Do tej pory uczniowie naszej szkoły najczęściej wybierali naukę w zawodach: stolarz, mechanik, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych.


          Nauka w szkole obejmuje przedmioty ogólne. Przedmioty zawodowe teoretyczne dla poszczególnych specjalności prowadzone są na kursach zawodowych, których koordynatorem jest Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w województwie opolskim lub innych ośrodkach w Polsce. Kurs zawodowy trwa 4 tygodnie w każdej klasie. Uczeń jest młodocianym pracownikiem, który pospisuje umowę o pracę z pracodawcą. Aby ukończyć szkołę musi podejść do egzaminu zawodowego nadającego kwalifikację lub tytuł czeladnika.


          Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców, po podpisaniu umowy o naukę zawodu, w charakterze pracownika młodocianego. Zajęcia te trwają od 2 do 3 dni w tygodniu. W bieżącym roku szkolnym szkoła podpisała listy intencyjne z trzema lokalnymi firmami: Kapica sp. z o.o., Technodrew Polska Wyposażenie Wnętrz Sp. z o.o. oraz Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem. Zgodnie z podpisanymi dokumentami szkoła podjęła współpracę z w/w firmami w zakresie kształcenia praktycznego. Firmy te oferują uczniom naszej szkoły kształcenie praktyczne oraz praktyki zawodowe i staże w wielu zawodach (m.in. stolarz, ślusarz, elektryk, elektronik, mechatronik, magazynier – logistyk, operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, operator obrabiarek skrawających, mechanik precyzyjny).

 Po zakończeniu nauki uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły branżowej. Na jego podstawie mogą kontynuować naukę na poziomie technikum oraz zdają egzaminy kwalifikacyjne na tytuł czeladnika w określonym zawodzie. Po jego zdobyciu mogą podjąć starania o uzyskanie tytułu mistrza.


Uczeń po zakończeniu edukacji szkolno-zawodowej jest przygotowany do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju w zależności od upodobań własnych lub potrzeb rynku pracy.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE w zakresie wyboru pracodawcy

W zakresie kształcenia młodocianych pracowników w szkole branżowej proponujemy wybór zawodów u naszych partnerów:

Alchemia S.A.
Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiemalchemia

Osoba do kontaktu: Małgorzata Galeja
tel. 77 456 11 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proponowane zawody:

AUTOMATYK 731107

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

 

ELEKTRONIK 742117

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

 

ELEKTRYK 741103

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 

MAGAZYNIER-LOGISTYK 432106

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

SPL.01. Obsługa magazynów

 

MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 723310

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 

MECHANIK PRECYZYJNY 731103

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MEP.01. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

 

MECHATRONIK 742118

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU METALURGICZNEGO 812122

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MTL.03. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego

 

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

ŚLUSARZ 722204

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

KAPICA SP. Z O.O. SP.K.kapica

Proponowane zawody:

MAGAZYNIER-LOGISTYK 432106

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

SPL.01. Obsługa magazynów

 

Technodrew Polska Wyposażenie Wnętrz Sp. z o.o.tehnodrew

Proponowane zawody:

STOLARZ 752205

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. To ustawienie można w każdej chwili zmienić, klikając opcję „Zmień ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, kliknij opcję „Tak, zgadzam się”. Dowiedz sie więcej na temat plików COOKIE np. jak je usuwać i co przechowują. Polityka prywatności - cookie.

  Akceptuje pliki COOKIE pochodzące z tej strony